LINE : @winwin96 LINE : @winwin98

แจ้งถอนเงิน

แจ้งถอนเงิน

1. กรุณาโทรหาเรา เพื่อแจ้งการถอนเงิน

CALL CENTER 24 ชั่วโมง

092-616-6912         091-221-9141
092-616-6913         091-221-9142
092-616-6914         091-221-9143
092-616-6915         091-221-9144

LINE ID : @winwin97
LINE ID : @winwin98

2. แจ้ง USER คาสิโนหรือกีฬา ที่ต้องการถอนเงิน แจ้งจำนวนเงิน ชื่อ ธนาคาร เลขบัญชีที่รับเงิน
3. รอรับเงินสด

การถอนเงินออนไลน์
1. คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งการถอนเงินออนไลน์
2. กรุณารอการทำรายการถอนเงินออนไลน์

แจ้งถอนเงิน

User
Email
ชื่อบัญชีลูกค้า
เลขบัญชี
ธนาคาร
จำนวนเงินที่ต้องการถอน